Kläder och mode

Kläder och religion

Ett område som gör kläder till en mycket viktig faktor, är i religioner och tro. I nästan varje religion kan man se hur kläder är till för att visa respekt, för att skyla sig eller för att visa vördnad.

Islam

Inom islam är vissa kläder nyckelplagg och ses som en skymf mot religionen om man inte bär dem. Detta kan självfallet variera från land till land och från individ till individ beroende på hur troende man är. Slöjan och burkan är de plagg som främst förknippas med islam och bärs av kvinnor för att täcka antingen hår eller ansikte eller hela kroppen. Inom islam är det inte lika tillåtet för en okänd man och kvinna att se större delar av varandras kroppar och därför anses det bättre om man täcker kroppen mer. Håret symboliserar kvinnlighet och anses vara något som bl.a. kan trigga igång det motsatta könet så att bära slöja innebär att man värnar om sin egen ”ära”. Detta plagg har dock fått utstå mycket kritik eftersom många i väst anser att den dels är kvinnoförtryckande och dels skymmer ansiktet för mycket vilket gör det svårare att identifiera personer på flygplatser etc.

Judendomen

Kippah, tallit och tefillin är typiska plagg inom den judiska klädedräkten men det är främst de riktigt troende som bär dem. Kippah är den huvudbonad som främst män bär, men också enstaka kvinnor i riktigt ortodoxa samhällen. Den är till för att visa vördnad och respekt för Gud. Tallit är en bönemantel som har knutna fransar vid hörnen. Oftast begravs även männen med denna. Gifta kvinnor är ofta uppmanade att täcka delar av sitt hår, då vanligen genom en bsker eller en sjal.

Kristendomen

Den kristna religionen har blivit en ganska fri religion där folk klär sig lite hur man vill. Dock finns det vissa bestämmelser att man som kvinna eller man inte får beträda kyrkor och heliga platser i shorts eller korta kjolar samt inte visa för mycket hud som axlar, urringning osv.

I vissa kristna sekter som Amish-folket kan man dock se vissa skillnader. Där går folket klädda i äldre klädedräkter och vägrar modernisera sig och beblanda sig med det ordinarie folket.

I mångt och mycket är kristendomen emellertid en religion som förespråkar enkelhet och det faktum att man ska klä sig enkelt utan att vara för utmålande och färgglad. Detta gäller speciellt vid gudstjänster men även i vanliga livet. Sekter har benägenhet att hålla mer på vissa traditioner än vanliga kristna.

bard